Energietransitie

We sluiten aan bij de uitgangspunten van de Regionale Energie Strategie[1] (RES) die streeft om 3 terra wattuur (TWH) elektriciteit duurzaam op te wekken in 2030. Met de bestaande plannen is dat opgeteld al 2,8. Met het stimuleren van zonne-energie op daken en kleine windmolens bij boerenbedrijven tot 15 meter hoog is de doelstelling in bereik. Het warmtenet in Leeuwarden en de toekomstige waterstoftoepassingen vanuit de ondernemers in Leeuwarden dragen bij voor de rest van de doelstellingen.

Om duurzaam te worden moet er voldoende capaciteit komen voor onze woningen en bedrijven op het elektriciteitsnet zowel voor afname als terugleveren (vanwege problemen bij Tennet).

We blijven lokale energie-coöperaties steunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.