Fries verdeelmodel

Als centrumgemeente gaan veel Gemeenschappelijke Regelingen voor de omliggende gemeenten in Fryslân voor landelijke taken via onze begroting. De politiek-democratische controle op deze regelingen en begrotingen is onvoldoende. Leeuwarden kan veel bepalen en dat trekt vaak scheve ogen bij naburige gemeenten. Het CDA pleit er daarom voor een Fries Model van financieel samenwerken te ontwikkelen met specifieke taken die worden verdeeld onder de verschillende gemeenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.