Grondbank

Met de provincie in samenwerking met gebiedscommissies komt er een grondbank. Via de Grondbanken kunnen eventueel gronden worden ‘verschoven’ of ‘uitgeruild’. Zo kunnen agrarische ondernemers met behulp van de overheid ‘verhuizen’ naar een meer geschikte locatie en daar een toekomst opbouwen. Hoogwaardige gronden moeten beter worden beschermd en mogen niet worden benut voor bijvoorbeeld zonneweides, ontpoldering of datacenters. Gronden met een lagere bodemkwaliteit kunnen benut worden voor bebouwingen of de aanleg van natuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.