Handhaving

Het is het CDA een doorn in het oog, dat veel duistere activiteiten plaatsvinden, zonder dat de regels worden gehandhaafd. Het cameratoezicht wordt uitgebreid op plekken waar inwoners veel hinder ervaren van overlast. De preventieve werking van camera’s heeft direct effect. Het moet wel proportioneel worden ingezet, als andere vormen van handhaving zijn uitgeput. Het zijn altijd tijdelijke maatregelen die steeds weer worden beoordeeld op nut en noodzaak.

Handhaving geldt ook voor de andere deelterreinen als illegale bouw in afwijking van vergunning en bestemmingsplan en verkoop van drugs in nabijheid van scholen en zorgvoorzieningen. Een betrouwbare overheid laat zich ook daar gelden. De speerpunten zijn:

  1. Combinatie van (jeugd-)zorg en drugsverkoop in dezelfde straat wordt verboden, ongeacht welke drugs wordt aangeboden. In een straal van 100 meter mogen geen coffeeshops en andere verkooppunten aanwezig zijn.
  2. Met uitzondering van de binnenstad en binnen de grachten mag per postcodegebied maximaal 5% kamerverhuur plaatsvinden.
  3. Het CDA wil een beleggersverbod op panden in buurten waar stadsvernieuwing en gereguleerde woningbouw nodig is om teloorgang te voorkomen met name Cambuursterhoek, Bloemenbuurt/Oldegalileen, Bilgaard, Heechterp-Schieringen, Vlietzone, Schepenbuurt, Westeinde en kwetsbare buurten van de dorpen.
  4. Handhaven moet niet in woorden, maar in daden worden omgezet. Daarom komt er een 100-dagen programma voor handhaving op bouwen en illegaal wonen. Stop de willekeur in gedogen.
  5. Meer BIBOP onderzoek verdachte investeringen: niet alleen in horeca en prostitutie, ook in vastgoed.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.