Intregratie

Het CDA verwelkomt vluchtelingen en legale arbeidsmigranten. Die doen volwaardig mee in onze samenleving. Goede taalvaardigheid en scholing vergroten de kans op werk. Daarom zijn we veeleisend en vragen we migranten hiervoor ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Migranten die niet willen meewerken aan een goede integratie worden gekort op hun bijstand.

We willen extra mogelijkheden voor migrantenvrouwen om bij het onderwijs van hun kinderen te worden betrokken, de taal te leren en werk te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door taalonderwijs, maar ook door deze groep sport en beweging aan te bieden. Met het vmbo wordt gekeken naar een vervolgopleiding op het inburgeringsexamen.

Wij zien de opvang van vluchtelingen als een uiting van barmhartigheid. De nieuwe crisisopvang voor maximaal 600 asielzoekers in het WTC is tijdelijk tot maximaal een jaar. Daarna moet het snel afgebouwd worden tot een veel kleiner centrum. Maar de asielzoekers die worden toegelaten na het verkrijgen van hun (tijdelijke) verblijfsstatus, blijven voor het overgrote deel niet in Leeuwarden. Zij worden geherhuisvest verspreid over alle gemeenten in Nederland. Zij verminderen daardoor niet de woonkansen van anderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.