Jeugdzorg

Het CDA wil de komende periode niet bezuinigen op jongerenwerk. Jongerenwerk is nodig; naast armoede is ook alcohol- en drugsproblematiek in sommige dorpen en wijken een groot probleem. Daarom moet er aandacht komen voor de langere termijn, zodat er ook écht iets opgebouwd kan worden.

In de gemeente moet aanbod beschikbaar zijn van specialistische respijtzorg (weekenden en vakantie) voor kinderen met complexe problematiek. Ouders houden vaak net het hoofd boven water met speciaal onderwijs en naschoolse opvang. Maar weekenden en vakanties zijn nodig om bij te komen. Respijtzorg voorkomt dat kinderen in instellingen met nog zwaardere en ook duurdere zorg terechtkomen. In de nieuwe aanbesteding moet deze capaciteit worden meengenomen.

Het CDA is tegen winstuitkeringen aan aandeelhouders in de zorg. Dat geldt ook voor zorg die wordt aanbesteed in jeugdwet en WMO. Bij aanbestedingen moeten aanbieders aangeven hoe zij de winst gaan terugploegen in de zorg (bijv. nieuwe projecten of extra zorg). In de nieuwe aanbesteding moet een verificatiemechanisme komen om dit elk jaar te toetsen. Waar niet aan de eisen wordt voldaan, wordt de gunning ingetrokken voor hoofd- en onderaannemers.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking en verwarde en/of depressieve jongeren verdienen extra aandacht. Jongerenwerk en de relatie met Jimmy’s, dorpsbelang en jeugdbestuur, kunnen hier een preventieve rol vervullen. Er moet ook hulpverlening zijn voor jongeren ouder dan 18 jaar: veel problematiek houdt bij die leeftijd immers niet op.

In kwetsbare wijken komt meer steun aan jongeren die dreigen af te glijden naar het criminele circuit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.