Kind en gezin

Het CDA wil een sterke basis voor kinderen in de stad creëren. Daar willen we alles op inzetten in een tien punten plan:

  1. Vergroot Kansen voor Kinderen met naschools aanbod van muziek, drama, dans, sport en natuureducatie met eigen verenigingen in Leeuwarden die daar apart subsidie voor krijgen.
  2. Stop met dubbele regelgeving: kinderopvang, speelleergroep en basisschool zijn één geheel.
  3. Bied gratis voor- en naschoolse opvang voor kinderen vanaf 2 jaar die zonder extra aandacht achterop raken.
  4. Leg in deze opvang accent op driehoek kind, ouders en IKC door ouders scholing te bieden binnen het IKC.
  5. Heb hoge ambities als opvang en onderwijs: Poets achterstanden niet weg met lagere normeringen. Dat heet ‘de gevangenis van lage verwachtingen’. De kans op schooluitval en afhankelijkheid van uitkeringen stijgt dan. Werk achterstanden weg met extra ondersteuning en uitbreiding van leertijd.
  6. Bereid overgang naar voortgezet onderwijs goed voor. Zorg voor hele goede aansluiting.
  7. Haal kinderen niet uit school voor behandeling door externen, maar bied jeugdhulp en ondersteuning op locatie.
  8. Jeugdhulp krijgt een minimum aantal contacturen per kind per indicatie, zodat minder tijd opgaat aan vergaderen en rapporteren.
  9. Zorg voor een veilige leefomgeving rondom scholen en IKC’s.
  10. Ouders zijn daar net zo belangrijk. Laat vaders en moeders meedoen in de naschoolse tijd door speciale gecombineerde ouder-kind-leergroepen op te zetten. Naast gezelligheid is er aandacht voor relationele vaardigheid van ouder en kind, gezond eten, dag- en nachtritme, lezen, spelen en beweging.

Het CDA wil dat Sociale Zaken, Economische Zaken en Onderwijs samenwerken binnen één beleidsplan om mensen aan onderwijs, werk en dagbesteding te helpen. Dat vraagt om innige samenwerking, afstemming en investering op de lange termijn. Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economie (OAE) is een onlosmakelijk verband waarin de gaven en talenten van onze toekomst ondersteund worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.