Klimaatbeleid

  • Klimaatverandering vergt een nieuwe levensstijl van ons allemaal. Uitgangspunt van het klimaatbeleid is voor het CDA dat de  transitie naar een duurzame economie niet tot een nieuwe tweedeling mag leiden. Dat geldt ook voor inwoners van Leeuwarden. Energie-armoede ligt op de loer voor mensen met lagere inkomens die in slecht geïsoleerde huizen wonen.
  • Het CDA steunt van harte de overgang naar nieuwe en groene manieren van vervoer. De gemeente moet zich inzetten voor het realiseren van waterstoftanklocaties en vele elektrische oplaadpunten voor auto’s, bussen, scooters, fietsen en boten in onze stad en dorpen.
  • Klimaatverandering en de gevolgen daarvan zien we nu al in ons dagelijks leven. De gemeente moet er klaar voor zijn om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Het CDA wil zich inzetten voor investeringen in meer ruimte voor wateropslag en afvoer. It Wetterskip speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast willen we de stad en de dorpen vergroenen met meer openbaar groen, groene daken en versterking van de biodiversiteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.