Landschapsbeheer

Als boeren publieke diensten leveren, moeten zij daarvoor worden beloond. Denk aan natuur- en landschapsbeheer, waterzuivering, koolstofvastlegging en andere ecosysteemdiensten. Een boer die zijn akker omzet in natuurgrond, kan zelf de natuurbeheerder worden en krijgt daarvoor langjarig en geïndexeerd, voor minstens twintig jaar, het loon dat hem toekomt.

Om de kringlopen te sluiten is het wenselijk dat veehouders en akkerbouwers rechtstreeks afspraken met elkaar maken zonder de tussenstap van de mesthandelaren.

Voedsel in de supermarkten wordt voortaan voorzien van de vermelding van de herkomst, zodat de consument makkelijker onze (streek)producten kan herkennen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.