Mensenhandel

Om mensenhandel tegen te gaan zet het CDA zich in voor handhaving van de wetgeving rondom prostitutie. De kwetsbare vrouwen, meisjes, mannen en jongens in de prostitutie verdienen onze aandacht en zorg met respect en begrip voor hun situatie. De gemeente ondersteunt maatschappelijke organisaties die mensen in de prostitutie de mogelijkheid bieden om een nieuwe start te maken en die de nodige zorg en aandacht verlenen. Prostitutie moet worden gecentreerd op één punt, met goed toezicht en controle op illegale activiteiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.