Ondernemers

Naast individuele ondernemers is er goed contact met belangengroepen uit het ondernemerswezen. Die samenwerking willen we doorzetten. Het CDA juicht de fusieplannen toe van de Commerciële Club Leeuwarden, het Leeuwarder Ondernemersfonds en de Federatie (de samenwerkende ondernemersverenigingen uit de dorpen en de stad). Samenwerking moet gezocht worden in het verlengde van het vastgestelde economisch beleidsplan en o.a. de plannen van LF2028.

Wij willen dat er continu nieuwe winkels worden geworven voor Leeuwarden, dé winkelstad van Fryslân. Er moet een snel en soepel beleid komen voor (tijdelijke) herinvulling van leegstaande winkels.

In de dorpen willen we de winkels centreren in het centrum: dat houdt de dorpen en de winkels gezellig en bereikbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.