Onroerend Zaak Belasting (OZB)

Het CDA wil dat de OZB voor alle dorpshuizen, verenigingsgebouwen en sportvoorzieningen structureel jaarlijks worden kwijtgescholden. Zij leven van vrijwilligers die de opbrengst van hun werk volledig ten goede willen laten komen voor het eigen dorpshuis, muziekvereniging of sportclub.

De balans tussen de OZB voor woningen en niet-woningen is zoek. Met name eigenaren van boerenbedrijven in het buitengebied zijn geconfronteerd met een zeer hoge OZB. Voor niet-woningen is de OZB dus echt te hoog. We willen die verlagen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.