Jannie Atsma

Als iemand mag zeggen dat zij kan verbinden, dan ben ik het wel. Als trouwambtenaar mag ik dat zelfs namens de wet, maar ik doe dat ook als echtgenoot, mem van twee dochters, en beppe. Ik ben actief in kerk en amateurmuziek. Naast het raadslidmaatschap, schrijf ik in opdracht voor bedrijven. Op mijn agenda staan vier onderwerpen bovenaan: cultuur, ouderen, wijken en dorpen, en laaggeletterdheid. Ik heb ervoor gezorgd dat er extra geld kwam voor de muziekopleidingen van de jeugd. Ik blijf me dus met hart en ziel inzetten voor die sector.

Hier sta ik voor: 

  1. Investeren in cultuurinstellingen en de jeugdopleiding van de amateurmuziek.
  2. Aanpakken van laaggeletterdheid door goed te leren lezen en schrijven. Dat geldt van jong tot oud, van papier tot digitaal.
  3. Veiliger en breder maken van het fietspad langs de Dokkumer Ee.
  4. Behouden van een bloeiend winkelcentrum in Stiens.
  5. Inbreiden woningaanbod in Stiens: passende woningen voor ouderen creëren, zoals kleinschalige woonvormen.
  6. Bibliotheek behouden voor Stiens met een mooie plek in het nieuwe dorpshuis.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.