Jannie Atsma

Als iemand mag zeggen dat zij kan verbinden, dan ben ik het wel. Als trouwambtenaar mag ik dat zelfs namens de wet, maar ik doe dat ook als echtgenoot, mem van twee dochters, en beppe. Ik ben actief in kerk en amateurmuziek. Naast het raadslidmaatschap, schrijf ik in opdracht voor bedrijven. Op mijn agenda staan vier onderwerpen bovenaan: cultuur, ouderen, wijken en dorpen, en laaggeletterdheid. Ik heb ervoor gezorgd dat er extra geld kwam voor de muziekopleidingen van de jeugd. Ik blijf me dus met hart en ziel inzetten voor die sector.

Portefeuilles: 

 • Ruimtelijke ordening (stad)
 • Ruimtelijke ordening (dorpen)
 • Volkshuisvesting 
 • Omgevingswet (samen met Fokelien)
 • Wonen
 • Cultuur en bieb 
 • KH 2018 en legacy 
 • Communicatie/digitalisering 
 • Ouderenbeleid (samen met Tiny)
 • Publieke dienstverlening/KCC

Wijken en dorpen: 

 • Stiens
 • Britsum
 • Alde Leie
 • Hijum
 • Koarnjum
 • Jelsum 
 • Feinsum
 • Mantgum 
 • Bilgaard 
 • Cammingaburen
 • Warstiens 
 • Middelsee

Contact? Email: [email protected]  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.