Tiny Hoedemaker

Als directeur van een kindcentrum zet ik mij dagelijks in voor kinderen, ouders en goed onderwijs. Met die ervaring wil ik de onderwijsambities van het CDA omzetten in daden in de gemeenteraad. Naschools aanbod helpt kinderen om talenten te ontplooien in muziek, cultuur, sport en natuur. Het CDA wil dat de gemeente investeert in die kinderopvang, een veilige leefomgeving en jeugdhulp. Ik sta voor een gemeente die alle kinderen gelijke kansen geeft. Ik wil daarom samen met u investeren in de toekomst van uw kinderen.

Toekomst voor kinderen, hier sta ik voor: 

1. Talenten van kinderen ontwikkelen na school. De gemeente pakt hierin de leiding, zodat kindcentra en scholen experts en vakdocenten structureel inzetten. Er komt een rijk aanbod in muziek, cultuur, sport en natuur.
2. Gemeente komt op voor kinderen met achterstanden. Heb hoge ambities binnen opvang en onderwijs: poets achterstanden niet weg met lagere normeringen. Het CDA wil juist extra investeren in ondersteuning en uitbreiding van leertijd.
3. We komen op voor ouders door persoonlijke hulp op maat via een eigen loket op iedere school of kindcentrum. Zo staan we samen sterk: kind, ouders en onderwijs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.