Tiny Hoedemaker

Als directeur van een kindcentrum zet ik mij dagelijks in voor kinderen, ouders en goed onderwijs. Met die ervaring wil ik de onderwijsambities van het CDA omzetten in daden in de gemeenteraad. Naschools aanbod helpt kinderen om talenten te ontplooien in muziek, cultuur, sport en natuur. Het CDA wil dat de gemeente investeert in die kinderopvang, een veilige leefomgeving en jeugdhulp. Ik sta voor een gemeente die alle kinderen gelijke kansen geeft. Ik wil daarom samen met u investeren in de toekomst van uw kinderen.

Portefeuilles: 

 • Inkomen: minima, schuldhulp 
 • Sociaal domein 
 • Armoedebeleid 
 • Verslavingsbeleid
 • Horecabeleid 
 • Beroepsonderwijs 
 • Kennis/innovatie: campussen 
 • Jeugd(wet)
 • Duurzaamheid 
 • Ouderenbeleid (samen met Jannie)
 • Emancipatie en inburgering 

Wijken en dorpen: 

 • Wirdum
 • Swichum 
 • Hilaard
 • Hoptille 
 • Wytgaard
 • Tjerk Hiddes-Cambuursterhoek 
 • Oranjewijk 
 • Achter de Hoven 
 • Vrijheidswijk 
 • Heechterp/Schieringen 
 • Schepenbuurt 
 • Vlietzone
 • Oldegalilien
 • Bloemenbuurt
 • De Wielenpôlle

Contact? Email: [email protected] 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.