Ouderen

Het CDA wil voluit opkomen voor de belangen van ouderen die afgelopen jaren achterop zijn geraakt in inkomen. Hun wensen willen we in de plannen voor onze gemeente meenemen.

  • Voor hen is het belangrijk om te weten hoe en wanneer er wordt begonnen met de ombouw van de energievoorziening. Ouderenbonden willen terecht dat mensen hier zeer vroegtijdig over worden geïnformeerd als een gebouw of buurt van het gas af gaat.
  • Het CDA wil de groeiende behoefte van gezamenlijke huisvesting voor ouderen in kaart brengen en daarvoor geschikte locaties helpen vinden en ontwikkelen.
  • Ouderen met een laag inkomen moeten actief geholpen worden bij kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.
  • Veiligheid op straat moet worden bevorderd met handhaving.
  • Er komen meer veiliger fietsroutes voor e-bikes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.