Ouderenhuisvesting

Inbreiding van woningaanbod geldt zeker ook voor de huisvesting voor ouderen. Die blijven langer in hun eigen woning. Bij hen is er behoefte aan kleinschalige woonvormen met elkaar. Een voorbeeld is het Knarrenhofje, waar ouderen bij elkaar wonen met een gezamenlijke buitenruimte, services afnemen en toch hun eigen woonruimte hebben. Het CDA wil met het oog op de groeiende behoefte van gezamenlijke huisvesting voor ouderen, een onderzoek of leegstaande kantoorpanden geschikt gemaakt kunnen worden voor passende ouderenhuisvesting. Bij ver- en nieuwbouw moet er voldoende ontmoetingsruimte ontstaan in het appartementengebouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.