Rentmeesterschap

De rente staat nu nog ongekend laag. Maar de uitstaande schuld van Leeuwarden is afgelopen twee jaar wel met 8% toegenomen (netto schuldquote) en gaat in 2022 nog verder omhoog. Al zijn de lasten nog relatief laag, op termijn is dat een gevaar. Een beperkte stijging van de rente met 1% kost de inwoners minstens 6 miljoen per jaar. Een flinke financiële aderlating. Grote projecten schuiven dan op de lange baan en bezuinigingen worden onvermijdelijk.

Daarom mag de schuldenlast niet verder omhoog. Bij het aflopen van de leningstermijn moeten leningen ook afgelost worden in plaats van steeds herfinancieren. Zo kun je langzamerhand vooruit sparen voor grote projecten als die van bijvoorbeeld de Spoorzone die tussen nu en 2050 worden uitgevoerd. Dan hebben we de ontwikkeling van de stad meer in eigen hand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.