Spoorzone Leeuwarden

Het CDA wil het Plan Spoorzone helemaal uitrollen als het plan van de toekomst tot 2050:

 1. Verdieping Spoor Leeuwarden-Groningen (weghalen 5 spoorkruisingen)
 2. Vervanging Spoorbrug HRMK (Aquaduct)
 3. Bereikbaarheid Bedrijventerrein Merodestraat (verkeersroute vrachtverkeer Friesland Campina)
 4. Mobiliteitshub Werpsterhoeke (treinstation)
 5. Stadsuitbreiding Middelsee (woningbouw)
 6. Transformatie De Zwette (woningbouw en recreatie)
 7. Transformatie Spoordok (inbreiding kantoren)
 8. Innovatiecampus NDC

Het Plan Spoorzone is een grote bijdrage aan de toekomst voor Leeuwarden. Het biedt kansen voor woningbouw, creëert samenhang in de stad die nu gescheiden wordt door spoorlijnen. Het plan zorgt voor meer verkeersveiligheid voor met name fietsers. Het CDA staat van harte achter dit plan.

Verdieping van het spoor (Spoor -1) zal prioriteit hebben.

 • Het spoor Leeuwarden-Groningen staat de samenhang van de stad in de weg en creëert onveiligheid. Prioriteit nummer 1 van het lange termijnplan Spoorzone is: het spoor moet zakken onder het maaiveld. Tienduizenden Leeuwarders worden hier dagelijks beter van. Dit plan leidt tot een betere inrichting van de openbare ruimte. Trein naar beneden betekent: geen trein meer door de woonkamers van de Spoorstraat, uitzicht op bloemen en planten als een groene long, kindvriendelijke omgeving, en meer ruimte voor fietsers en wandelaars.
 • Het kan ook niet anders dan dit project topprioriteit heeft als er straks een verbinding met Groningen komt waar elke tien minuten een trein de spoorovergangen kruist. 
 • De tunnelbak is ook een belangrijke oplossing voor vijf gevaarlijke verkeersituaties: scholieren kunnen dan veilig naar het Comenius Achter de Hoven, studenten naar Van Hall, winkelend publiek kan ongehinderd naar de Schrans en de tientallen vrachtauto’s kunnen dagelijks eindelijk vanaf Friesland Campina, Oetker en Koopmans via een nieuwe route de stad uit. De Peter Stuyvesantweg wordt ontlast van vrachtverkeer, het oversteken wordt op alle rotondes veiliger en het dagelijkse verkeersinfarct bij De Centrale wordt verlicht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.