Sportplan

Het CDA ziet en erkent de waarde van sporten en bewegen. Het heeft positieve effecten op het gebied van gezondheid, fitheid en vitaliteit. Ook draagt het bij aan sociale inclusie, integratie en bestrijding van de eenzaamheid. Mensen ervaren hier zingeving, geluk en zelfverwezenlijking. Daarom wil het CDA inzetten op:

  1. Maximale ondersteuning van (sport)verenigingen op beleidsniveau met hoogwaardig verenigingsadvies. Die adviezen gaan over de grotere vragen: hoe ontwikkelt de vereniging zich, kan de club beter samenwerking zoeken, welke accommodaties zijn nog nodig en is er voor iedere doelgroep voldoende toegankelijk sportaanbod. Dit zou een extra taak kunnen worden voor de Sportraad Leeuwarden die alle sporten en verenigingen vertegenwoordigt.
  2. Het ideaal is dat sportaccommodaties de hele dag toegankelijk zijn en waar je naast sport en bewegen ook voor een praatje of andere vrijetijdsbesteding terecht kunt. Dit in samenwerking tussen de sportvrijwilligers en organisaties om sportparken heen (onderwijs, wijk, gezondheid).
  3. Het CDA wil daarom de komende 4 jaar een integrale sportvisie ontwikkelen in Leeuwarden (stad en dorpen). Daarin worden keuzes gemaakt over samenwerking (bijvoorbeeld in nieuwe wijk Middelsee) en ondersteuning van kleine maar zeer waardevolle sportverenigingen. Het kan gaan om een jeu de boules-club, gymnastiekvereniging, turnvereniging of clubs buiten de stad die het niet makkelijk hebben overeind te blijven. Kleinere clubs staan vaak open voor specifieke doelgroepen die daardoor aan sport en bewegen toekomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.