Steunpunt ouders

Christendemocraten geloven dat ieder kind naar Gods beeld geschapen is. Veel kinderen groeien op in warme gezinnen. Maar niet alle kinderen treffen het. Vergeleken met jeugdigen uit intacte gezinnen hebben jeugdigen die een scheiding meemaken tweemaal zoveel problemen. Twintig procent van deze jongeren houden permanente schade over aan de scheiding, zoals een lager eindniveau van de opleiding en een groter risico op depressie, inclusief een groter beroep op de hulpverlening. Bijna de helft van de jeugdhulpvragen van jonge kinderen komen mede voort uit (v)echtscheidingen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij Jeugdhulp Friesland is voor ouders een verwijzing nodig. Het CDA wil meer bekendheid aan deze ondersteuning geven en het mogelijk maken dat ouders en grootouders zonder barrières daar terecht kunnen. De gemeente draagt zorg dat deze ondersteuning volop wordt gevonden om zo grotere schade aan kinderen te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.