Vaarwegen

Het CDA is tegen een vaarweg door De Burd en Alde Feanen. Het weidevogelgebied moet behouden blijven en het toerisme als motor voor de lokale economie mag niet in gevaar komen. Verder wil het CDA zich inzetten voor verbetering van de waterkwaliteit in het watersportgebied van de dorpen rond Leeuwarden. Sinds 1 januari 2009 is er een lozingsverbod van toiletwater voor pleziervaartuigen. De gemeente moet voldoende vuilwaterinnamestations faciliteren in de verschillende watersportcentra.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.