Veenweidegebied

Het is prima dat bijvoorbeeld It Fryske Gea een plan voor veenbehoud maakt, maar dat blijft beperkt tot de eigen grond en niet die van boeren. Het gemak waarmee boerengrond wordt weggevaagd raakt het CDA. De provincie beschouwt het Grouster Leechlân als kansrijk veenweidegebied met overwegend dik veen met een kleidek. De boeren van het Grouster Leechlân willen hier zelf het voortouw nemen in het beperken van de veenoxidatie en maaivelddaling beperken. Voorlopig worden hier geen vervolgstappen genomen, voordat de boeren weten wat er op hen afkomt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.