10 oktober 2019

Arjen Doedel, raadslid uit Makkum

Arjen Doedel werd twee jaar geleden gekozen in de raad. “Nu ik halverwege de rit ben vind ik het leuk om in de Makkumer Belboei te vertellen over mijn ervaringen.” Raadslid zijn brengt het nodige werk met zich mee: er moeten veel stukken gelezen worden en je moet veel vergaderen. Geen  bezwaar voor Doedel, hij vindt het vooral leuk en leerzaam om met zoveel mensen in gesprek te kunnen gaan. In de commissie DSO, wat staat voor Doarp Stêd en Omkriten, houdt hij zich bezig met ruimtelijke ordening, vergunningen, monumentenzorg, toerisme en infrastructuur.

“Je bent raadslid voor de hele gemeente Súdwest-Fryslan, maar je eigen dorp daar heb je uiteraard bovengemiddelde belangstelling voor. Makkum is de vierde kern van onze gemeente, maar laat zich relatief weinig horen”, aldus Doedel. Als raadslid uit Makkum probeert Doedel zijn eigen dorp meer in beeld te krijgen en zijn dorpsgenoten aan het woord te laten komen. Zoals bijvoorbeeld recent tijdens de Tafel van Makkum. Makkumers konden hier meepraten over de bestemming van de locatie Tichelaar.

“De eigenaar wil graag een woonfunctie aan de locatie gegeven. Dat werd breed gedragen, wanneer er tenminste aandacht is voor verschillende doelgroepen. De ouderen en mensen die beschut willen wonen verdienen aandacht, maar zeker ook de jongeren die doorstroommogelijkheden moet hebben in eigen dorp.” Persoonlijk zou Doedel ook graag een ‘ode aan de historie’ willen brengen in het pand: er een soort oudheidskamer in vestigen waarin de visserij, scheepsbouw en het aardewerk van Makkum aandacht krijgen.

De Touwenlaan is een ander stukje Makkum dat zich in de bijzondere belangstelling van Doedel mag verheugen. “Toen ik net in de raad zat werd er een lijst van de 20 slechtste wegen van Súdwest-Fryslan gepubliceerd. De Touwenlaan stond er ook op maar behoorde niet tot de wegen waar geld voor was. Zodra hier geld voor is wil ik graag in overleg met de omwonenden aan de slag met de inrichting en veiligheid van de Leane.”

Als Makkumer voelt hij uiteraard ook de enorme druk die er op onze leefomgeving staat. “Er komen grote veranderingen aan. Ik denk dat veel Makkumers nog geen idee van de omvang hebben.” Het inspireerde hem tot het indienen van een motie die unaniem werd aangenomen: Naast Windpark Fryslan wil Súdwest niet meer windparken en drijvende zonnepanelen binnen de gemeentegrenzen. Dat de raad hier unaniem over was wil echter niet zeggen dat dit niet gebeuren kan, want uiteindelijk zijn het beslissingen van het Rijk.”

“Niet altijd neem je een beslissing met plezier”, stelt Arjen. “Je moet altijd alle belangen tegen elkaar afwegen en daarnaast moet je je houden aan de geldende wetten. Een balans vinden tussen betrokkenheid en de juiste afstand van het onderwerp. Besturen stelt je soms voor lastige afwegingen.” Een keer besloot Doedel niet deel te nemen aan de stemming ook al was het een typisch Makkumer onderwerp wat ter tafel lag. “Mijn vriendin werkt bij De Vries en daarom heb ik niet meegedaan aan de stemming over de uitbreiding van De Vries.”

De conclusie halverwege ‘de rit’ is positief: leuk en leerzaam zijn de steekwoorden. Heeft Arjen ook nog een boodschap voor de Makkumers? “Ik hoop dat ze me vragen blijven stellen over de zaken die Makkum aangaan, dat ze me op de hoogte houden van wat er allemaal speelt. Daarvoor kunnen ze altijd bij me terecht.”

Bron: Makkumer Belboei

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.