17 november 2019

PvdA stapt uit de coalitie

Vanwege mogelijke verwevenheid van privé- en zakelijk belang wegens een gezamenlijke aankoop van een woning door de inmiddels afgetreden wethouder mevrouw S. van Gent en de algemeen directeur van NV Empatec, is een integriteitsonderzoek opgestart.

In het in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 november 2019 door mevr. S. van Gent geschetste beeld herkennen wij ons niet. Gedurende het integriteitsonderzoek doen wij verder geen mededelingen. Wij wachten eerst de resultaten van dit onderzoek af. Mevrouw van Gent heeft inmiddels haar ontslagbrief ingediend. De komende tijd blijven we nauw samenwerken met de VVD en GroenLinks, en gaan ons oriënteren op de ontstane situatie.   

Douwe Attema
fractievoorzitter CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.