09 november 2020

11 november: Digitale Algemene Ledenvergadering

Wat doen we dit najaar met onze Algemene Ledenvergadering ?

In onze bestuursvergadering van 7 oktober hebben we deze vraag op tafel gehad. We willen het liefst gewoon een vergadering waarbij we u kunnen ontmoeten op een mooie vergaderlocatie en daar de agendapunten - zoals te doen gebruikelijk - met u kunnen bespreken. Maar op dit moment gaat dat niet, want de wereld 'is niet gewoon'. De maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden op dit moment van schrijven weer aangescherpt en de horeca gaat dicht.

We hebben daarom in het bestuur besloten dat het niet verantwoord is om in november een fysieke bijeenkomst te organiseren. We kiezen er voor onze gezondheid boven alles te plaatsen en om strikt te voldoen aan de maatregelen zodat we zo snel mogelijk van het virus af komen.

We gaan daarom een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren op woensdagavond 11 november om 20.30 uur. Dat geeft ons de mogelijkheid om toch aan de verplichting die een vereniging heeft te voldoen. We beseffen terdege dat digitaal voor sommigen van u lastig kan zijn. Indien u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. En we agenderen alleen de agendapunten die we nu moeten bespreken, de overige onderwerpen schuiven we door naar de voorjaarsvergadering in 2021.

Wilt u mee doen met deze digitale ALV ? Geef dan uw mail adres op bij onze secretaris via [email protected]

Algemene ledenvergadering
Werkwijze Digitaal via MS Teams
Uitnodiging via mail.
Agenda:

Inloggen vanaf 20.15 uur
20.20 uur Start vergadering

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen en verzonden stukken
 5. Vaststellen Notulen ALV november 2019, zie ons ledenblad van april 2020
 6. Bespreken kandidatenlijst 2e Kamer-verkiezingen
 7. Bespreken / amenderen verkiezingsprogramma 2e Kamer verkiezingen
 8. Voorstel tot herbenoeming van 3 bestuursleden: Bianca Domhof, Carin Boersma-Staats en Hans Hettinga
 9. Voorstel tot machtigen bestuur inzake vertegenwoordiging leden op de provinciale ALV van CDA Fryslân.
 10. CDA bestuur Financieel resultaat 2019 en begroting 2021
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

bestuur CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.