18 februari 2017

CDA Súdwest-Fryslân wil tiltmeters in Oppenhuizen voor meten gevolgen gaswinning

Ondanks de onrust onder de inwoners van Top en Twel over de mogelijk grotere gevolgen van de voorgenomen aardgaswinning dan in eerste instantie-werd aangenomen lijkt gaswinning een niet te stoppen proces en werkt Vermillion aan het plan van uitvoering. Het CDA Súdwest-Fryslân wil alle middelen in zetten die ertoe kunnen bijdragen de inwoners zo goed mogelijk te beschermen en iets van de onrust weg te nemen.

Moties gesteund door de voltallige gemeenteraad van Súdwest-Fryslân en Provinciale Staten tegen de gaswinning vonden geen gehoor bij minister Kamp. Zowel in Provinciale Staten als in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zal het CDA hierover vragen stellen.

De gemeente Súdwest-Fryslân onderhandelt op dit moment met Vermillion over de voorwaarden van de boring. Een van de voorwaarden waar CDA Súdwest-Fryslân op heeft aangedrongen is een nulmeting van alle huizen, gebouwen, bruggen en wegen.

Een nieuwe methode daarbij is het gebruik van tiltmeters, die veel nauwkeuriger en sneller elke verzakking en trilling in de bodem kunnen registreren. Voor de veiligheid van de inwoners en voor de vaststelling van schade is dit van groot belang. Eerder heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met betrekking tot tiltmeters in Groningen.

De CDA-fractie in Súdwest-Fryslân heeft in overleg met CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder en CDA-Statenlid José Vroonland het initiatief genomen om hierin gezamenlijk op te trekken. Afgelopen dinsdag heeft CDA-raadslid Anneke Koster een motie voor het gebruik van tiltmeters in Oppenhuizen aangekondigd voor de volgende raadsvergadering op 2 maart a.s.

Op 14 februari heeft CDA-woordvoerder Agnes Mulder tijdens het mijnbouwdebat in de Tweede Kamer minister Kamp (VVD) van Economische Zaken opgeroepen om tiltmeters in te zetten in Oppenhuizen. Deze meters moeten worden betrokken bij de monitoring van de mogelijke gevolgen van deze gaswinning. Tijdens het gaswinningsdebat heeft de minister laten weten hier niks mee te willen doen. 

CDA-woordvoerder Agnes Mulder: 'Met deze meters heb je een enorm gedetailleerde meting van aardschokken, om te zien wat het doet met gebouwen. Je kan onmiddellijk de effecten van een aardbeving op een huis zien. Voor de veiligheid van inwoners is dit van groot belang. Maar ook voor de status van gebouwen, zoals schoolgebouwen.'

CDA-statenlid José Vroonland stelt hier nu schriftelijke vragen over aan Gedeputeerde Staten. “Ik wil graag iets doen voor de bezorgde bevolking van Oppenhuizen en omstreken. Het is een onderwerp waar het Rijk over gaat, maar Gedeputeerde Staten kunnen de gemeente Súdwest-Fryslân wel steunen in de onderhandelingen met Vermillion”.

Anneke Koster van de CDA-fractie Súdwest-Fryslân: ‘We willen ons uiterste best doen om alle middelen in te zetten die ertoe kunnen bijdragen de inwoners zo goed mogelijk te beschermen en iets van de onrust weg te nemen en we vertrouwen erop dat we hierin breed gesteund worden”.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.