23 februari 2017

Theunis de Vries, nieuw CDA-raadslid

In de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2016 werd Theunis de Vries als raadslid geïnstalleerd. Hij volgt Hans Hettinga op die in dezelfde vergadering afscheid nam. Theunis stelt zichzelf voor:

Mijn naam is Theunis de Vries en kom uit Koudum. Ben 53 jaar jong, ongehuwd en werk zo'n 9 jaar bij Caparis in Leeuwarden. Daarvoor ben ik bijna 25 jaar werkzaam geweest in de levensmiddelenhandel. Ik heb samen met Hans Hettinga in de Nijefurdse periode 4 jaar eerder in de gemeenteraad mogen zitten. Voordat ik nu in de raad ben gekomen ben ik ongeveer 6 jaar schaduwfractielid geweest.

Mijn pake Theunis was vroeger wethouder voor de ARP en ook mijn oom heeft in de provinciale politiek meegedaan. Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in het CDA bestuur, in het bestuur van het dorpshuis De Klink, de feestcommissie van Koudum en ikben 4 jaar penningmeester geweest van de Ondernemers Vereniging van Koudum. Momenteel ben ik voorzitter van de Vogelwacht Koudum-Hemelum en ben ik bezig samen met wat anderen een stichting op te richten voor het Koudumer wedstrijdskutsje "Grytsje Obes".

Ik maak graag 1 keer per jaar een verre reis. Verder natuurlijk graag zeilen op ons skutsje en ik mag ook graag wandelen en vissen. Een keer per jaar ben ik wedstrijdleider bij het SKS-zeilen op Elahuizen. Mijn interesse gaat uit naar concrete zaken zoals die meestal in commissie DSO aan de orde komen. Maar ook zaken als natuur en milieu hebben mijn aandacht. Voor vragen maak ik graag wat tijd voor je vrij. Schiet me maar aan!

Theunis Jac.Zn de Vries
CDA-raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.