27 februari 2017

3 maart: Compassie voor armoede in Súdwest-Fryslân

Friese CDA-Kandidaten 3 maart op tour in Súdwest-Fryslân

In de aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen komen op 3 en 9 maart de Friese CDA-kandidaten Harry van der Molen (nr. 8) en Esther Hanemaaijer (nr. 31) naar Súdwest-Fryslân. Zij zullen een bustour door de gemeente maken om beter op de hoogte te raken van wat er speelt op het sociale domein in de gemeentes Súdwest-Fryslân en Littenseradiel.

De tour is gericht op maatschappelijke thema’s die veel zorgen oproepen. Het zijn thema’s zoals stille armoede, eenzaamheid, zorgen over steeds meer mensen in de daklozenopvang, kinderen en armoede, zorgen over het voortbestaan van de sociale werkvoorziening en hoe aan zorg op een menselijk manier vorm gegeven kan worden.

Het CDA Súdwest-Fryslân stelt zo mensen en organisaties in de gelegenheid om hun zorgen rechtstreeks mee te geven aan de twee kandidaat-Kamerleden, zodat zij goed worden geïnformeerd over de complexiteit waar mensen en organisaties op dit gebied tegenaan lopen.

De twee kandidaten gaan in gesprek met diverse organisaties zoals kerken, pastores en diaconale afdelingen, de kledingbank, de daklozenopvang, ouderenbonden, een woningbouwvereniging en ouderentehuizen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.