04 maart 2017

Minder administratieve rompslomp, meer maatwerk in de zorg

Friese CDA-kandidaten op bezoek in Súdwest-Fryslân

Maatwerk is de boodschap die de organisaties hebben voor de Friese CDA Tweede Kamerkandidaten Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer, die vandaag door Súdwest-Fryslân toerden. De campagnetour langs o.a. de kledingbank in Bolsward is gericht op maatschappelijke thema’s zoals stille armoede en eenzaamheid, daklozenopvang en de vraag hoe aan de zorg een menselijke manier vorm te geven.

Op vrijdagochtend komt de campagnebus met daarin de Friese CDA Tweede Kamerkandidaten Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer aan op de Harinxmakade te Sneek. Hier werden zij in het St. Martinushuis ontvangen door pastoor Peter van der Weide en CDA-raadslid Rinske Poiesz-Zijlstra en zijn zij het gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van de PKN Sneek, Martinikerk Bolsward, Christelijk Gereformeerde kerk Sneek, de daklozenopvang, Empatec-Pastiel en het ouderenfonds. Het doel was om te horen wat er speelt en wat zij mee kunnen nemen naar Den Haag. Die boodschap was duidelijk: ‘dichter bij de mens en dichter bij elkaar’. Tot slot werd de opdracht meegegeven om ook de regels te verminderen die komen kijken bij het helpen van anderen.

Regels verminderen is ook iets wat in Wommels werd benoemd, het volgende punt op de route van de campagnetour. In Centrum de Mik, waar jongvolwassenen met autisme worden begeleid, spraken o.a. de directeur van Elkien, vertegenwoordigers van het Stipepunt Easterein, Patyna en het seniorenplatform van Littenseradiel. Regels verminderen, maar ook vooral maatwerk leveren werd vanuit de verschillende organisaties op het hart gedrukt bij Harry en Esther.

De laatste stop werd gemaakt bij de kledingbank in Bolsward, waar o.a. Kees van Kordelaar bezielend sprak over het opzetten van de kledingbank met een ontmoetingspunt in de vorm van een tafel waar je koffie kunt drinken en met elkaar kunt praten. Hierbij werd de groeiende groep mensen met financiële problemen aangekaart met het verzoek om ook voor deze groep maatwerk te regelen en de administratieve rompslomp drastisch te verminderen.

Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer zetten donderdag 9 maart hun tour voort langs Maatschap Gerbrandy, ROC Friese Poort in Sneek en Koninklijke de Vries Scheepsbouw te Makkum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.