24 juni 2017

Kandidaten CDA Súdwest-Fryslân bekend

Bijzonder veel belangstelling voor CDA

De vertrouwenscommissie van het CDA Súdwest-Fryslân is aangenaam verrast door de vele geïnteresseerde mensen die voor het CDA Súdwest-Fryslân/Littenseradiel op de lijst voor de herindelingsverkiezingen op 22 november 2017 willen staan. Rein Boersman, de voorzitter van deze commissie, denkt dat dit te maken heeft met het, duidelijke, stabiele en koersvaste beleid van het CDA in de afgelopen jaren. Ook speelt  de herkenbaarheid van de CDA-wethouders Maarten Offinga en Gea Akkerman in de gemeente een belangrijke rol. Het CDA is duidelijk in trek. Boersma: “We hebben bijna 20 serieuze belangstellende kandidaten meer, dan dat we maximaal op de kieslijst konden plaatsen”.

Opmerkelijk is de belangstelling van veel jongeren en mensen van middelbare leeftijd voor het CDA. Er is nu een meer dan fraaie lijst met balans, waarin alle leeftijdsgroepen, jong/middelbaar en ouderen en 50+ zich kunnen herkennen. Er is ook een goede spreiding over de kernen, steden en dorpen in Súdwest-Fryslân en het zuidelijke deel van Littenseradiel met aansprekende personen.

Boersma: “We hebben bewust gekozen voor een duidelijke vernieuwing, verjonging en versterking van de lijst”. Diverse nieuwe gezichten geven de lijst profiel. Rein Boersma is trots op deze lijst en voelt zich gesteund door het bestuur en de leden die op 20 juni de lijst één-op-één hebben overgenomen tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA.

De vijftig kandidaten op de lijst van het CDA Súdwest-Fryslân zijn:

1Maarten OffingaWorkum
2Gea AkkermanSneek
3Douwe AttemaHeeg
4Uilkje Attema-de Groot    Ferwoude
5Jorrit JorritsmaPoppenwier
6Arjen DoedelMakkum
7Petra van den Akker Sneek
8Ultsje WiersmaWommels
9Anneke Koster-KlijnstraOppenhuizen
10Pieter Klaas de VriesBolsward
11Bauke DamWitmarsum
12Theunis de VriesKoudum
13Rinske Poiesz-ZijlstraSneek
14Samantha JansmaSneek
15Johan SteenbeekIJlst
16Jos de BoerSneek
17Jacoline Engelmoer-LeeuwenSneek
18Karel LeverNijland
19Thomas KroonBolsward
20Christiaan HegieWoudsend
21Pieter van der ValkFerwoude
22Joke HeidaKoudum
23Egbert Heins Ysbrechtum
24Edwin Zijlstra Bolsward
25Wieke BijsterboschHemelum
26Elske DamstraKoudum
27Jouke HuitemaWitmarsum
28Sicco HylkemaOudega
29Marjan de Jong van der HoffHidaard
30Haije KetelaarHeeg
31Catharinus van der MeerMakkum
32Tom MetzSneek
33Sijbren MulderAllingawier
34Sietske PoepjesMakkum
35Jorrit PostmaLongerhouw
36Reinder Jan PostmaExmorra 
37Siebren ReitsmaWorkum
38Jentje SteringaBolsward
39Kristiaan StrijkerGaast
40Bettie TammingaScharnegoutum
41Ale de VriesSibrandabuorren
42Jetze BrandsmaReahûs
43Pieter DijkstraBolsward
44Rein BoersmaSchettens
45Nynke AlgraSneek
46Broer WitteveenItens
47Hans HettingaIt Heidenskip
48Gryt BreeuwsmaEasterein
49Pieter GreidanusSneek
50Gosse HiemstraWommels


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.