26 juli 2017

Donderdag 20 juli laatste raadsvergadering voor de zomer

Een samenvatting

21 juli was al weer de laatste raadsvergadering voor de zomer. Inhoudelijk was dit een volle en belangrijke vergadering. Als we na de zomervakantie weer beginnen komen de verkiezingen ook al in zicht.

De onderwerpen die zijn besproken hier in het kort, u kunt ze ook nakijken op de gemeentelijke website.

Woonvisie

Anneke Koster had een vliegend betoog om een evenwichtiger verdeling tussen stad en platteland. Ze pleit ervoor dat er door alle betrokken partijen een goede keus wordt gemaakt waar en hoe er gebouwd wordt. Ze pleit ervoor dat onze dorpen niet op slot gezet worden maar dat woningbouw mogelijk blijft als er aantoonbare behoefte is.

Bestemmingsplan actualisatie aantal dorpen

Theunis de Vries kon namens de fractie melden dat we hier mee eens zijn en ook hier blijft het aandachtspunt voor ons, leefbaarheid.

Integraal plan zwembad, sporthal twee scholen en infrastructuur Workum

Uilkje Attema zegt dat we verheugd zijn dat dit er nu eindelijk doorgang is en men los kan. Het gaat door!! Een mijlpaal voor Workum en omgeving. Gezegd is ook dat we het volste vertrouwen hebben in het college en dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn om de financiën te blijven volgen. Vanuit de mienskip is en wordt heel goed mee gedacht.

Armoedebestrijding voor kinderen

Pieter Greidanus heeft een warm sociaal hart. Hij is blij met het geld wat we structureel van het rijk krijgen voor deze doelgroep, maar roept de andere partijen op om na de zomer ook iets met de aanleiding te doen. Kinderen kunnen er niets aan doen dat de ouders problemen hebben. Dan komt het onderwerp schuldhulpsanering, armoede etc op de agenda.

Organisatievorm collectieve welzijnstaken 2018

Uilkje Attema geeft aan dat de gebiedsteams al een hele verdiepingsslag hebben gemaakt. De collectieve welzinstaken blijven gewoon bestaan, maar de vraag is hoe je dit zo goed mogelijk organiseert. We vinden het voorstel om dit in een stichting te doen goed, zo benut je optimaal de eigen kracht van de samenleving.

Historisch centrum Bolsward

Petra van den Akker vertaald onze gevoelens goed. Eindelijk krijgt Bolsward waar we al zo lang over praten. Er komt een duurzame bestemming waarbij het stadhuis onderdak gaat bieden aan lokale musea, het gemeentearchief, de bibliotheek, een gemeenteloket en horeca. Het mooiste publieke gebouw zorgt voor een bruisende plek binnen Bolsward. Ons monument krijgt nu groen licht en Bolsward krijgt er een bruisende plek bij.

Bestuursrapportage

Onze fractievoorzitter Douwe Attema meldt dat we een nieuwe werkwijze hebben om de financiën nog beter kunnen volgen en bijsturen. Het komt vaker op de agenda. Door het vertrouwen van de wethouder aan ons vindt hij niet dat we dan iedere keer ons wensenlijstje in kunnen leveren. Zo ga je niet met de begroting om.

Kadernota

Douwe Attema neemt ons laat op de avond nog mee over dit belangrijke agendapunt. Deze gemeente is klaar voor de schaalvergroting per 1 januari 2018, en kan alle 89 kernen goed bedienen. Daarom willen wij als CDA opnieuw aandacht voor het kernenbeleid en dit vertalen naar een vernieuwend kernen fonds.
Dit geldt ook voor het thema duurzaamheid. De CDA-fractie vindt dat het thema duurzaamheid de komende jaren een versnelling hoger moet.
Content zijn we met de toezegging dat de evaluatie van het ondernemersfonds tijdig, na een periode van 2,5 jaar al wordt voorbereid.

Namens de CDA-fractie Súdwest-Fryslân,
Uilkje Attema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.