07 februari 2021

21 april: Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân u als lid van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering (ALV). Deze zal gehouden worden op 21 april aanstaande. Houd deze datum vrij in uw agenda! Waarschijnlijk kunt dan weer via uw computer, digitaal aanschuiven via MSTeams. Of wellicht zien we elkaar op een sfeervolle locatie.

Wij beseffen terdege dat digitaal voor sommigen van u lastig kan zijn. Indien u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met onze secretaris of een van de andere bestuursleden. Een code om digitaal mee te vergaderen kunt u vanaf 19 april aanvragen bij onze secretaris Bianca Domhof via [email protected] 

Via deze website houden wij u op de hoogte.

Wij houden graag contact met u.

bestuur CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.