09 november 2023

27 november Ledenvergadering

Inloop 19.30 uur, de vergadering begint om 20.00 uur

Locatie

m.f.c. De Utherne
De Dassenboarch 25
8651 CB IJlst

 1. Opening door voorzitter Hans Hettinga (inclusief terugblik TK-verkiezingen)
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen en verstuurde stukken
 5. Te gast: Theo Andreae, directeur Doarpswurk

  Korte pauze
   
 6. Vaststellen notulen ALV 12 april en 9 september 2023 (zie elders in dit blad)
 7. Uit de fractie (toelichting door fractievoorzitter Uilkje Attema)
 8. Uit het college (toelichting door de CDA-wethouders: Bauke Dam en/of Petra vd Akker)
 9. Financiën (begroting 2024)
 10. Permanente campagne
 11. Afscheid Marten Hoekstra als voorzitter van de campagnecommissie
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.