27 december 2016

Afscheid Hans Hettinga

Donderdag 15 december j.l. heeft Hans Hettinga (Heidenschap) afscheid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân genomen. Hans Hettinga was fractievoorzitter, en is in deze functie opgevolgde door Douwe Attema.

Burgemeester Hayo Apotheker gaf in zijn toespraak aan dat Hans kiest voor een nieuwe weg en voor nieuwe perspectieven. In die afweging een mooie nieuwe functie bij Friesland-Campina. Hans is op 12 maart 2002 als raadslid gestart in de gemeente Nijefurd. Met de fusie in zicht heeft Hans zijn steentje bijgedragen in een aantal werkgroepen. Meedenken in de ontwikkeling van de nieuwe gemeente en een actieve bijdrage in de klankbord bijeenkomsten als voorbereiding om tot de nieuwe gemeente te komen.

De burgemeester omschreef Hans’ kerneigenschappen als gedegen, inhoud geven, kort en bondig en begrijpelijk de standpunten uitdragen.

In de Algemene beschouwingen is de bijdrage van de grootste partij belangrijk aldus Hayo Apotheker, want het is voor het college altijd de vraag hoe de grootste fractie de begroting ziet en daarmee ook de toon voor de andere partijen zet.

Na zes jaar Súdwest-Fryslan, een nog grotere schaal per 20 december, als bestuurslid en commissaris bij Friesland-Campina. De burgemeester refereerde aan ons mooie landschap; ‘neem dat mee en bewaar dat in je verdere werk’ en wenste Hans veel succes en genoegen in zijn nieuwe functie.

Vrijdag 16 december hebben we als fractie het politiek seizoen in Workum afgesloten. De fractie en onze wethouders Gea Akkerman en Maarten Offinga hebben Hans bedankt voor zijn inzet en werk voor het CDA. Gelukkig blijft Hans betrokken bij het CDA.

Douwe Attema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.