13 juni 2019

Afsluitdijk krijgt nieuwe bruggen en bredere sluis

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trekt alsnog de portemonnee om de bouw van een bredere sluis en nieuwe bruggen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand mogelijk te maken. Het financiële gat – vorige maand nog 46 miljoen euro – is deze week gedicht.

Een deel van het tekort kon worden weggewerkt door versobering van het plan en compensatie van de btw (samen 16 miljoen euro), waardoor nog een gat van 30 miljoen resteerde. Het ministerie en de provincie Fryslân staan nu elk voor de helft van dit bedrag garant.

De provincie rekent voor een deel van deze 15 miljoen op steun van andere partners in de regio, zoals de provincies Overijssel,  Flevoland en Drenthe, het bedrijfsleven en diverse gemeenten. “Súdwest-Fryslân is bereid nog eens 250.000 euro bij te dragen, bovenop de 1 miljoen euro die we eerder al hebben toegezegd”, zegt wethouder Maarten Offinga van financiën en economische zaken.

Achter de schermen hebben we er bijna onvermoeibaar aan getrokken

Hij noemt de beslissing van de minister “geweldig nieuws”. “Achter de schermen hebben we er bijna onvermoeibaar aan getrokken”, zegt Offinga. “Heel mooi om te zien dat onze inspanningen nu zijn beloond.”

Verbreding van de sluis bij Kornwerderzand leidt tot miljoeneninvesteringen door bedrijven in de IJsselmeerregio, en levert ten minste 3000 volwaardige nieuwe banen op, zo blijkt uit onderzoek naar de economische effecten.

Niet alleen de jacht- en scheepsbouw en de toeleveringsbedrijven profiteren. Door de bredere sluis (van 14 naar 25 meter) en het uitdiepen van de vaargeulen op het IJsselmeer profiteren ook de binnenhavens (Zwolle, Kampen, Meppel, Lelystad) en het verre achterland. “Vervoer per schip ontlast het wegennet in de Randstad”, zegt Offinga. “Het is bovendien milieuvriendelijker dan transport per vrachtwagen.”

De ambitie van de regio is om in overleg met Rijkswaterstaat zo snel mogelijk met de werkzaamheden te beginnen. “Al moeten we daarbij wel rekening houden met de huidige werkzaamheden aan de Afsluitdijk”, zegt Offinga. De planning is dat het totale project uiterlijk in 2026 is afgerond.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.