06 november 2023

Gemeentelijke begroting goedgekeurd

Donderdag 2 november 2023 is de begroting goed gekeurd door de hele raad. Uilkje Attema heeft namens de CDA-fractie het betoog gedaan. Concluderend dat we in een heel rijk land leven en we veel goede voorzieningen hebben. 

De CDA-fractie hoopt dat er na de verkiezingen zo snel mogelijk een nieuw kabinet komt zodat er weer geregeerd kan worden. Als gemeente zijn we grotendeels afhankelijk van het rijk voor onze financiën.

De begroting gaat over 332 miljoen. Meer dan de helft gaat naar de commissie BM.  Zorg, onderwijs, sport, cultuur, kernenbeleid en sociaal domein. Het gezondheidslandschap verandert. Mensen worden ouder en blijven bij voorkeur zelfstandig wonen. Dit hoeft niet per se duurder te worden. Het CDA kan zich dan ook vinden in de visie van een “gezond en vitaal Sudwest”, waar mensen hun eigen verantwoording ook zien en waar het niet lukt, er hulp of ondersteuning komt.

De plaats waar een nieuw ziekenhuis komt staat ter discussie. Verdwijnt deze uit Sneek? Als CDA en andere partijen willen we goede basiszorg dichtbij. Spoedzorg hoort hier ook bij. Fijn dat het college zich maximaal inzet door in gesprek te zijn met de betrokken bestuurders.

Jeugdzorg: We willen een veilige en gezonde toekomst voor onze jeugd. Knelpunten moeten aangepakt worden en het kan beter waardoor ook financieel beter houdbaar. Iedereen moet kunnen sporten. En gezonde jongere is de fitte vrijwilliger en mantelzorger voor de toekomst.

We krijgen meer taken van het rijk. Als gemeente zijn we er ook goed in, dicht bij de burger. Maar krijgen wel minder geld. De komende twee jaar zien er financieel nog goed uit, maar dan? We kunnen taken niet naar behoren uitvoeren als we geen langetermijnbeleid kunnen maken. En daar wringt het. Daarnaast gaan de lonen omhoog en er is arbeidskrapte. Goed personeel willen we graag behouden. Als mensen vertrekken bij de gemeente gaat er ook kennis en inzicht verloren.

Dan het programma Romte: Onze gemeente zit bij de top 3 gebieden met een goed woon- en leefklimaat. We hopen dat onze jongeren na een omzwerving weer terugkomen. Op onze grote agrarische gemeente heeft de klimaatverandering in combinatie met opgaven op het gebied van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, stikstof en CO2-impact. Welke keuzes gaan we maken. Ook de omgevingswet komt er nu toch echt aan. Bij de duurzaamheidsdoelen zien we graag ruimte voor onze inwoners om daarop te anticiperen. CDA vraagt om heldere en duidelijke keuzes op het gebied van zon, wind, geothermie etc.

De financiën In zijn algemeenheid. Afgelopen vergaderingen heeft het CDA al meerdere keren aangegeven dat o.a. een hoge inflatie, loonsomontwikkelingen en hoge rentes een problemen gaan opleveren. In ieder geval voor de komende jaren. Regeren is vooruitzien. Vanuit het perspectief van het CDA lijkt het ons handig om een buffer te generen voor de magere jaren die nog moeten komen. Daarin kan het college, door de ogen van het CDA, twee dingen doen. Kosten reduceren of inkomsten genereren. Daarom zet het CDA ook in om meer FTE in te zetten voor lobbywerk met name voor Europa

Fractievoorzitter Uilkje Attema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.