25 september 2020

Bauke Dam benoemd tot wethouder Súdwest-​Fryslân

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 24 september 2020 is Bauke Dam benoemd tot wethouder van onze gemeente. Daarnaast is Johan Steenbeek toegelaten als raadslid. Allebei van harte gefeliciteerd en veel succes!
Hieronder het persbericht verstuurd door gemeente Súdwest-Fryslân over de benoeming van de nieuwe wethouder: 
De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft Bauke Dam uit Bolsward benoemd tot wethouder. De 36-jarige CDA’er kreeg het vertrouwen van de voltallige gemeenteraad: alle 37 raadsleden stemden in met zijn benoeming.
Dam is de opvolger van Maarten Offinga, die vrijdag 25 september wordt geïnstalleerd als burgemeester van Hardenberg. Dam neemt een groot deel van de portefeuille van zijn voorganger over.
Zo is de nieuwe wethouder verantwoordelijk voor Economische Zaken, Landbouw en Landschap, de Ontwikkelagenda (Agenda’s Sneek en IJsselmeerkust) en de Gebiedsagenda Zuidwesthoek. Ook de  portefeuille Financiën (inclusief Grondexploitatie) blijft bij het CDA, maar verhuist naar collega-wethouder Gea Wielinga. Die draagt op haar beurt de portefeuilles Sport en Dorpshuizen over aan Dam.
De nieuwe wethouder dankte de raad en zijn CDA-fractiegenoten voor het in hem gestelde vertrouwen. “It is in útdaagjende tiid, mar ik stean hjir mei grut entûsjasme om oan it wurk te gean”, zei hij. “Ik wol graach op ’e takomst rjochte wêze, en sil myn stjonkende bêst dwaan foar al ús ynwenners. Ik gean der foar.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.