19 oktober 2010

Bezuinigen, maar hoe?

Door: Pieter Greidanus

Een kop die dreigend overkomt, maar eigenlijk niets zegt. Maar er zijn mensen die schrikken en er het ergste van gaan denken. Het is hier toch altijd zo, het is altijd Jan met de pet die de centen moet ophoesten voor mensen met een uitkering en mensen die daar in Den Haag op het pluche zitten!

Dit zijn de reacties die je op straat en in je omgeving hoort. Mensen zijn niet tevreden over hoe het in Nederland gaat. Vreemd is dit eigenlijk want hebben wij het nu echt zo slecht? Het is niet alleen het welvaart niveau wat speelt. Het gaat om diepere zaken zoals onzekerheden over de toekomst, krijgen onze kinderen het wel beter dan wij, of zullen zij een stap terug moeten doen? Zo kan ik met meer voorbeelden komen. De vraag is nu hoe gaat de politiek, de democratie, hier goed mee om? Hoe kunnen wij als CDA die Jan met de pet weer het gevoel terug geven dat het goed is zoals Nederland/ Súdwest Fryslân is ingericht.

Uitdaging

Die uitdaging gaat het CDA Súdwest Fryslân aan met alle burgers in de nieuwe gemeente. Door als raadsleden en evt. wethouders midden in de gemeenschap te staan, zullen wij de contacten leggen en houden met alle maatschappelijke organisaties in de nieuwe gemeente. Dit is niet alleen voor de CDA-fractie, maar ook voor de leden en haar bestuur. Samenleven is meer dan goedemorgen zeggen! Samenleven is een manier van inrichten van je leefomgeving, mensen laten weten en laten voelen dat zij er toe doen! Daar mag men bij het CDA op rekenen. De nieuwe gemeente is een gemeente met vele culturele voorzieningen. Dit zijn de koren en korpsen, de toneelverenigingen en de vele andere voorzieningen. Wat wij ook niet mogen vergeten zijn de vele scholen in onze dorpen en wijken. Dit moet wanneer de gemeenschap daar behoefte aan heeft in stand worden gehouden. Maar de maatschappij verandert en inzichten in hoe de inrichting van een dorp of wijk moet zijn gaan daarin mee. Wat altijd zo was hoeft niet altijd zo te blijven. Het CDA wil ook vooruit en daadkrachtig met deze inrichting aan het werk gaan in de nieuwe gemeente.

Eigen verantwoordelijkheid

De eigen verantwoordelijkheid is voor het CDA een van de grondbeginselen. Zo is ieder mens verantwoordelijk voor de keuze die hij of zij maakt. Dit geldt ook voor onze jongeren. Zij zijn de toekomst en zullen een goed voorbeeld moeten krijgen in wat wel of niet kan. Wanneer die jongere de verkeerde keuze maakt dan moeten wij deze jongeren aanspreken . Wanneer dit niet werkt zal er een duidelijk plan zijn om deze raddraaiers weer in het gareel te krijgen. De overlast door drugs en drank moet worden aangepakt. Nu investeren in de jeugd verdient zich later dubbel terug.

Zorgplicht

Wanneer iemand iets overkomt wat niet door eigen schuld ontstaat dan moet de gemeente er zijn voor deze mensen en groepen zoals uitkeringsgerechtigde, oudere mensen met alleen AOW , minima met kinderen en vele anderen. Als CDA hebben wij de zorgplicht en die moeten wij gebruiken om de mensen op de rand van de samenleving binnen boord te houden. Dit moeten wij uitvoeren op een praktische manier, in duidelijke taal en met respect voor de mensen en voor de organisaties die het aangaat. Bezuinigen moet, maar in overleg met hen die het aangaat.

Het CDA, dichtbij en toekomstgericht.

Pieter Greidanus, Gauw

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.