30 april 2018

Bolsward fier in de steigers

Onlangs stond er een uitgebreid artikel in krant: ‘Bolsward gaat fier in de steigers’. En niets is minder waar! De plannen voor het oude Stadhuis staan in de startblokken. De verplaatsing van het busstation nadert. De fontein op het Broereplein wordt 18 mei geopend. Een club notoire Bolswarders onder de noemer ‘Sporthart Bolsward’ is druk aan het nadenken over de enige juiste toekomst voor Bolsward als het om alle sportcomplexen gaat. En wij denken uiteraard voortvarend met hun mee.

Er is nog ruimte voor een nieuwe supermarkt, als we samen met omwonenden kunnen garanderen dat het verkeerstechnisch gegarandeerd veilig blijft. De gemeentewerf wordt omgebouwd tot hoofdlocatie van de buitendienst. Er komt een rotonde bij het drukke kruispunt in de N359. En bij dit alles wordt de hele binnenstad aangepakt. Aan de Appelmarkt is de trap naar het water aangelegd en binnenkort starten we met de omgeving van het Broereplein. Kortom, Bolsward staat en gaat inderdaad fier in de steigers.

De Agenda van Bolsward is altijd in handen geweest van het CDA. Politiek gezien zijn we goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De portefeuille Bolsward is vanaf het begin van de fusie verantwoordelijkheid geweest van Maarten Offinga. Onder zijn hoede zijn er dus letterlijk veel zaken in de steigers gezet. En ik prijs me gelukkig dat ik deze bestuursperiode het stokje over mag nemen van Maarten van het mooie, dynamische Bolsward.

Het resultaat zal prachtig zijn.

Gezien al deze ontwikkelingen kunnen we er bijna een vaste rubriek van maken. We houden u zeker op de hoogte. Te beginnen met de laatste stand van zaken met betrekking tot het Historisch Centrum Westergo.

Eind dit jaar starten we met de verbouwing van het voormalige Stadhuis tot het Historisch Centrum Westergo. Er moet nog heel wat gebeuren voordat u daar één van de drie musea kunt bezoeken, een kop koffie kunt drinken in het café, een boek kunt halen in de bibliotheek of iets kunt vinden in het gemeentelijk archief. Maar het resultaat zal prachtig zijn. Het HCW wordt dé plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân, waar het verleden in de tijd verbonden wordt met het heden. Vanuit de rijke historie van de stad Bolsward en het omringde gebied, krijgt de bezoeker een prachtig beeld van hoe de huidige stad en het huidige gebied zijn ontstaan. Welke ontwikkelingen er zijn geweest en welke rol die speelden voor het heden.

Tijdens Heamiel kan het Stadhuis nog gebruikt worden voor activiteiten. Daarna is het gebouw niet meer beschikbaar vanwege de verbouwing.

Al met al mogen we ons rijk prijzen dat we gezien de moeilijke tijden die achter ons liggen en met opgaande tijden voor boeg, we heel veel mooie projecten hebben om in de steigers te zetten.

Dit alles in het kader van goed rentmeesterschap voor de meest prachtige gemeente van Nederland.

Gea Wielinga
Wethouder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.