25 september 2018

CDA fractie kritisch over planvorming Flexaterrein.

In de commissievergadering van 18 september stond het plan voor het Flexaterrein in Sneek op de agenda. Ons fractielid Anneke Koster had een degelijke inbreng in het debat over de planvorming Flexaterrein in de commissie DSO. Zelf noemde ze het “een lastig voorstel”. 

Het is duidelijk dat de eigenaren deze grond willen ontwikkelen, er zijn ook afspraken over gemaakt met de gemeente. De 2 gebouwen gaven weinig op- en aanmerkingen. De belangrijkste zorgpunten zijn voor de CDA fractie het parkeren en de verkeersafwikkeling. 

Parkeren

Er gaan in het totaal 300 parkeerplaatsen verloren. Het terrein wordt veel gebruikt door mensen uit de hoek Heerenveen-Joure. Vanaf het Flexaterrein loop je heel gemakkelijk naar de stad, naar de winkels, de rondvaartboten, het Scheepvaartmuseum etc. Met het verdwijnen van dit parkeerterrein ontstaat een probleem. Het is te kort door de bocht om te denken dat men wel naar het Boschplein, de Veemarkt of de Bolswarderweg rijdt. Die plekken liggen aan de andere kant van de stad en zijn absoluut minder aantrekkelijk.

Over het verkeer, op de Oppenhuizerweg maakt de fractie zich ook grote zorgen. De Oppenhuizerweg is nu al druk en een belangrijke weg naar het centrum en naar andere richtingen.

Nut en noodzaak

Over de totale planvorming vraagt de fractie zich af hoe groot de nut en de noodzaak is van de verplaatsing van de supermarkt van het Normandiaplein naar het Flexaterrein. Het Normandiaplein is een "schillocatie" en schillocaties zijn de vooruitgeschoven posten van het kernwinkelgebied waar een cluster van winkels én een supermarkt elkaar versterken.

Op het Normandiaplein kan men  uitstekend parkeren en de klanten bezoeken er de verschillende winkels en lopen vervolgens zo de stad in. Met dit plan leiden we weer véel (zwaar)verkeer naar de druktste en meest kwetsbaarste plek in de binnenstad: de rotonde Leeuwarderweg-Jousterkade-Oosterdijk ende  Prins Hendrikkade.

Democratic Challenge

Ook niet onbelangrijk is het dat wij de ambitie hebben om volgens de Democratic Challenge methode te gaan werken. De betrokkenen aan de voorkant informeren en mee  laten denken aan een zo goed mogelijke invulling. Bij het project Flexaterrein was het beter geweest als de omwonenden ook aan  de voorkant mee waren genomen bij de plannenmakerij.

Na de inbreng van de verschillende fracties bleek het voorliggende plan niet besluitrijp. De besluitvorming is aangehouden omdat eerst de detailhandel structuurvisie en de parkeervisie moeten worden behandeld en goedgekeurd door de Raad.

Anneke Koster

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.