16 januari 2013

CDA-fractie Súdwest-Fryslân vraagt aandacht voor eenzaamheid in Súdwest-Fryslân

Eenzaamheid houdt in dat er misschien wel niemand is waarop een persoon kan terug vallen of iets mee kan delen. Een gemeente kan volgens het CDA een belangrijke rol spelen bij de aanpak van dit probleem. Zij kan als initiatiefnemer en als regisseur verschillende partijen bij elkaar brengen. De wettelijke kaders van de WMO bieden de gemeente de kans om een regierol op te pakken. De CDA-fractie Súdwest-Fryslân heeft daarom een aantal vragen over eenzaamheid aan het college gesteld.

 

Vooral de individualisering heeft grote gevolgen voor de sociale leefwereld van mensen. De mens is steeds meer op zichzelf gericht, terwijl sociale verbanden aan betekenis hebben verloren. De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Mensen die vereenzamen, tonen vaak lichamelijke klachten (depressie en angst). Dit betekent dat sociale contacten (netwerken) belangrijk zijn voor de mens persoonlijk als ook voor de maatschappij. 
Eenzame mensen zullen er altijd blijven. Doordat er met de nieuwe ontwikkelingen in de zorg minder professionals bij mensen over de vloer komen worden er ook minder problemen gesignaleerd. Dit landelijk erkende probleem trekt CDA Súdwest-Fryslân zich aan. De bestrijding ervan vereist samenwerking van organisaties op landelijk, maar zeker ook op lokaal niveau.


Uilkje Attema

CDA-raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.