22 september 2013

CDA: Gemeente moet actief subsidies aanvragen

CDA-motie subsidiebeleid aangenomen door gemeenteraad van Súdwest-Fryslân

Petra van den Akker, raadslid voor het CDA Súdwest-Fryslân, heeft in opdracht van haar fractie onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân. Er blijkt geen centraal beleid te zijn binnen de gemeente, waardoor er kansen worden gemist om succesvol subsidie aan te vragen. En dat is niet acceptabel in deze tijd, waarin het (mede door teruglopende landelijke overheidsfinanciën) een zware opgave is voor de gemeente Súdwest-Fryslân om de gemeentelijke begroting in balans te krijgen.

Er is onderzocht op welke wijze de gemeente Súdwest-Fryslân het aanvragen van subsidies bij de Europese Unie, het Rijk, de Provincie en derden heeft georganiseerd. Het onderzoek laat ook zien dat wanneer er door de gemeente subsidie aangevraagd wordt, dit vaak te laat in het (beleids-)proces plaatsvindt.

Afgelopen donderdag is, tijdens de bespreking van de perspectiefnota in de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân, een motie aangenomen die het college van burgemeester en wethouders oproept om centraal beleid op te stellen als het gaat om het aanvragen van subsidie door de gemeente Súdwest-Fryslân bij ontwikkelen van projecten en beleid.

De motie is ingediend door het CDA, Christen Unie, PvdA en VVD. Het initiatief voor de motie is afkomstig van het CDA.

Petra van den Akker: “Met deze motie wil het CDA bewerkstelligen dat er meer financiële middelen binnen gehaald worden en er zo meer ruimte op de gemeentelijke balans gecreëerd wordt”. Het College van burgemeester en wethouders moet de raad vóór juni 2014 informeren over de stand van zaken aangaande dit onderwerp.

Petra van den Akker,
CDA-raadslid


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.