21 februari 2023

CDA stelt vragen over staat van Makkumer haven

In de commissievergadering DSO heeft CDA-raadslid Arjen Doedel vragen gesteld over de staat van de haven van Makkum. De haven was een geliefde opstapplaats onder zeilliefhebbers voor een zeilvakantie op het IJsselmeer of Waddenzee. Er zijn signalen dat de haven de laatste jaren aan aantrekkingskracht verliest. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te voeren. De meest in het oogspringende reden is de matige staat van onderhoud waarin de steigers verkeren. Onze havens zijn visitekaartjes voor onze watersportgasten, en de huidige staat van onderhoud van de steigers is volgens Doedel Súdwest-Fryslân-onwaardig: "wij als gemeente kunnen onze watersportgasten eigenlijk zo niet ontvangen." Hij heeft de wethouder gevraagd of de onveilige situaties aan de steigers met spoed en dus nog voor het komende toeristische seizoen verholpen gaan worden.

Andere vragen gingen over de Havenvisie, in welk stadium bevindt de ontwikkeling hiervan zich, en wanneer wordt de visie openbaar gemaakt. Al geruime tijd werkt de gemeente samen met verschillende belanghebbenden waaronder de beroepsvisserij, de beroepsscheepvaart, de toerischtische sector, omwonenden en Plaatselijk Belang Makkum aan de havenvisie. In de havenvisie is er aandacht voor o.a. de nieuwe (her) indeling van de ligplaatsen van de gebruikers. Ook beschrijft de visie nieuwe kansen voor het toerisme en bewoners van Makkum. Belangrijk want de haven is van groot belang voor de lokale economie en van onze gemeente (maakindustrie, visserij en het toerisme).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.