22 maart 2015

CDA stelt vragen over terugdringing leegstand

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld in juli 2014 en in december 2014 tijdens het vragenhalfuurtje vragen gesteld over de terugdringing van de leegstand. Binnenkort komen er, volgens de burgemeester, stukken met feiten en gegevens, zoals een inventarisatie van de leegstand, particuliere initiatieven, een overzicht van de eerste halfjaarsaanpak van de Binnenstad Sneek, een overzicht van de resultaten van de projectgroep en een overzicht van initiatieven die er zijn. Onze CDA wethouders Offinga en Akkerman zijn de portefeuillehouders leegstand algemeen. Het streven is op gelijke sporen te komen.
Kortom, volop werk aan de winkel. Een prachtige uitdaging voor een leefbaar centrum, maar ook daarbuiten invulling te vinden voor de vele leegstaande panden die er zijn.

Rinske Poiesz

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.