12 november 2012

CDA stemt in met programmabegroting

n de raadsvergadering van 8 november 2012 heeft de CDA-fractie ingestemd met de programmabegroting van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het CDA Súdwest-Fryslân wil een gedegen financieel beleid voeren. Ondanks bezuinigingen zijn er mogelijkheden voor investeringen. "De uitvoering van de plannen moet wel realistisch zijn en niet gestoeld op luchtkastelen," betoogde fractievoorzitter Hans Visser.

 

De CDA-fractie is van mening, dat binnen de huidige gemeentelijke, provinciale en rijksontwikkelingen vooral het gezonde boerenverstand moet zegevieren. Hans Visser: "We kunnen nog meer tussen de kiezers gaan staan door te benoemen dat we met hen willen discussiëren over oplossingen en daarvoor ook altijd bereikbaar willen zijn. We zijn tenslotte een brede volkspartij die met iedereen in gesprek is en zal blijven. Als Christen Democraten willen wij creatief en innovatief vanuit ons geformuleerde gedachtegoed aan de slag. Sociaal, financieel verantwoord, dichtbij en toekomstgericht."

 

 

Lees hier de complete uitwerking van Hans Visser

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.