08 oktober 2013

CDA Súdwest-Fryslân ergert zich aan houding Gaasterlân-Sleat.

Gemeente Súdwest-Fryslân draait op voor extra € 340.000

CDA Súdwest-Fryslân vindt het erg onprofessioneel dat de financiële bijdrage die de buurgemeente Gaasterlân-Sleat zou betalen in de kosten van de nieuwe sluis in Stavoren, niet is vastgelegd in een contract.

De gemeenten Gaasterlân-Sleat en Súdwest-Fryslân zouden samen € 1,7 miljoen bijdragen in de bouw van de nieuwe sluis, waarvan € 340.000,- voor Gaasterlân-Sleat. De buurgemeente geeft nu niet thuis en wil geen bijdrage meer geven, omdat de voorstellen en de discussie nooit zijn vertaald in bestuurlijke afspraken en besluiten.

De CDA-fractie vindt dit onbehoorlijk bestuur van Gaasterlân-Sleat en ergert zich daaraan. De gemeente maakt misbruik van de situatie door als reden de gemeentelijke fusie op te voeren. Temeer omdat de sluis volgend jaar gereed is en de nieuwe gemeente de Friese Meren wel gaat profiteren van een snellere en gemakkelijkere doorvaart. Bovendien profileert deze nieuwe gemeente zich als watersportgemeente.

De CDA-fractie van Súdwest-Fryslân wil echter geen escalatie en geen discussie over een aantal andere projecten. Nu € 340.000,- minderen betekent dat de provinciale financiering van het fietspad Warns–Stavoren in gevaar komt, evenals de financiering van de verplaatsing van de Klameare in Workum en de afronding van Waterstad Sneek.

Het CDA zal om deze redenen akkoord gaan en instemmen om de gevraagde 10% bij te dragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.