12 oktober 2013

CDA Súdwest-Fryslân is bezorgd over bekendheid Stipepunten.

CDA Súdwest-Fryslân wil dat de bewoners van Súdwest-Fryslân beter op de hoogte worden gebracht van het werk en de mogelijkheden van de zeven Stipepunten in de gemeente. Nu komt het voor dat huisartsen of hulpverleners niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten. Gevolg hiervan is dat zij niet kunnen doorverwijzen naar de vrijwilligersmogelijkheden. Inwoners zijn daardoor aangewezen op professionele hulp of missen hulp. Daarom heeft het CDA vragen gesteld aan het college.

Juist in deze tijden, waarin steeds meer nadruk op vrijwilligers ligt, roept het CDA het college op om de inwoners van Súdwest-Fryslân nog beter te informeren over het werk van de Stipepunten. De zeven Stipepunten ondersteunen en stimuleren het vrijwilligerswerk en de mantelzorg in Zuidwest Friesland. Dit doen ze met een team dat bestaat uit een combinatie van vrijwilligers en beroepskrachten.

Daarnaast vindt het CDA dat het kantelingsgesprek van de WMO een voorbeeld kan zijn om behoeften en vragen van de mantelzorger in beeld te brengen en zo nodig ondersteuning te verlenen voor de mantelzorger.

Uit de beantwoording van de gestelde vragen blijkt dat het college de analyse van het CDA deelt dat er nu nog teveel hulpvragen onbeantwoord blijven. Gelet op de (toekomstige) ontwikkelingen, waarbij ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, zijn verbeteringen nodig. Deze verbeteringen richten zich vooral op een betere afstemming en samenwerking met vrijwillige en professionele organisaties in onze gemeente.

Het college geeft aan dat mede door middel van het verbeteren van de gemeentelijke website zij er voor willen zorgen dat de Stipepunten beter te vinden zijn.

Zowel de Stipepunten als de Papierwinkel zijn voorzieningen die vooral draaien op vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat de eisen die de gemeente kan stellen lager liggen dan bij een voorziening waar uitsluitend met professionals wordt werkt. Het CDA Súdwest-Fryslân blijft de ontwikkelingen rondom het vrijwilligerswerk en de Stipepunten nauwlettend volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.