27 augustus 2013

CDA Súdwest-Fryslân wil in gezamenlijkheid het zwembad Bolsward open houden!

De fractie van CDA Súdwest-Fryslân is van mening dat sluiting van het zwembad in Bolsward nu nog niet nodig is. De inwoners van Bolsward staan massaal achter het open houden van het zwembad. Het CDA is van mening dat het college van B&W samen met de inwoners van Bolsward een oplossing moeten vinden om het zwembad voor Bolsward te behouden. Er is voldoende tijd tot 2018 om samen een vorm te vinden die het voortbestaan mogelijk kan maken. Hierbij speelt de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en de maatschappelijk organisaties een belangrijke rol in het voortbestaan van het zwembad. Niet afschuiven naar de gemeente, maar samen kijken naar creatieve mogelijkheden.

Het CDA is van mening dat niet alleen naar de economische waarde moet worden gekeken, de maatschappelijke waarde is ook groot en belangrijk, voor alle inwoners van Bolsward en omgeving, maar zeker ook voor het voorzieningen niveau in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.