Upset young woman holding senior ladies hand
07 februari 2023

CDA-SWF: "Van zorg naar positieve gezondheid in combinatie met de dorpshuizen en MFC’s."

Actualisatie voor de begroting 2 februari 2023

We hebben in november de begroting besproken, nu gaat het om de actualisatie.  Wel hebben we met elkaar afgesproken dat we die Brede Welvaart zo veel mogelijk op peil willen houden. Gelukkig hebben we nu ook iets te kiezen. We willen onze gemeente leefbaar houden voor volgende generaties. We hebben een motie ingediend waar bij we het college een richting willen meegeven dat we extra ouderenwerkers, jongerenwerkers of andere aanjagers willen inzetten om de eenzaamheid tegen te gaan.

Van zorg naar positieve gezondheid en hoe we dat doen, in combinatie met de dorpshuizen en MFC’s.

Er worden heel wat ambities genoemd die we in 2023 willen gaan doen. Mooi dat er weer wat kan en dat er financiën zijn om dit te doen. Stilstand is achteruitgang en we kunnen nu meters maken.

De Klameare is in de vorige raad al toegezegd. Een ambitie is, ontmoetingsruimten met 0 op de meter en en/of van het gas af. Wij als CDA willen ook dat deze gebouwen gebruikt worden. Op ochtend, middag, avond. Menselijke maat, Mienskip. We zien vereenzaming onder de bevolking. Uit de gezondheidsmonitor (18 jr en ouder) blijkt dat we op een aantal indicatoren slechter scoren dan landelijk of Fries gemiddelde. Een sterke sociale basis in de dorpen en wijken. Vrijwilligers werk promoten en vrijwilligerswerk ondersteunen.

Jeugd die niet meer de deur uit komt, ouderen die denken dat er wat wordt georganiseerd maar het niet doorgaat. Daarom roepen we als CDA het college op om hier meer op in te zetten Door ze aandacht te geven in plaats van zorg krijg je minder ziekte, minder huisartsen bezoek, minder medicatie en gelukkiger mensen. Dit kan zowel voor jong als oud. De wethouder geeft ons gelijk. Hij vindt de motie sympathiek en neemt het mee. Op 8 februari wordt de verdere uitwerking besproken. Maar de dag na onze raadsvergadering zegt hij me toe dat er op de knop wordt gedrukt en er vele vacatures de deur uit gaan zoals wij dit graag willen. Maatwerk is er nodig in de wijken en/ of dorpen.

Ook ziet het CDA graag dat er de komende 4 jaar minimaal 2 nieuwe fietspaden aangelegd gaan worden. Veilige fietsroutes van en naar school, werk of recreatief gebruik of een combinatie hiervan zijn een must voor een echte fietsgemeente als Súdwest-Fryslân. Vandaar dat wij een motie hebben ingediend. Deze motie is een directe wens uit onze eigen Mienskip, van onderop. We willen een fietspad langs het van Panhuijskanaal. Helaas kan de raad hier niet in mee gaan omdat er 50 fietspaden op de wenslijst staan. Deze komt nog niet in de top 10.

De landbouw is zoals een ieder weet een hot item. Wij als CDA vragen aandacht voor deze actuele onderwerpen en waar we als gemeente iets kunnen doen, gaan we ervoor!

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.