13 november 2023

CDA vindt hospice-zorg belangrijk in eigen regio

In de commissievergadering heeft het CDA gevraagd om extra steun voor Hospice de Kime in Sneek, dat wil uitbreiden.

De CDA-fractie heeft een brief ontvangen van het bestuur van de hospice de Kime over hun uitbreidingsplannen. Ze merken op dat er continu een wachtlijst is voor terminaal zieke mensen die graag opgenomen willen worden. Ook willen ze twee gastenkamers verbouwen. Het blijkt dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Er is een tekort aan verzorgings- en verpleeghuisbedden en er is minder mantelzorg in de thuissituatie om ondersteuning te bieden in de laatste levensfase. De reden voor verbouw is dat er steeds vaker gewerkt wordt met hulpmiddelen zoals een tillift, grote rolstoel, koppelbed en andere hulpmiddelen.

De Kime is het hospice van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland en is afhankelijk van fondsen, subsidies en gulle gevers. De stichting is een vrijwilligersorganisatie die hulp en ondersteuning biedt aan mensen die terminaal zijn. Zij doen dit dat door geschoolde vrijwilligers in te zetten bij mensen thuis en in het hospice.

In de brief wordt gezegd dat men in eerste instantie de uitbreiding van de twee gastenkamers wil uitvoeren, maar de wens heeft om alles in één keer te doen.

In de commissievergadering heeft het CDA de wethouder gevraagd of de gemeente nog wat extra’s kan doen. Er is toegezegd dat er gesprekken kunnen plaats vinden. Het hospice krijgt wel subsidie maar dat is niet voor verbouwing, maar voor de vrijwilligers die ingezet worden en alle werkzaamheden die eruit voortkomen. Thuiszorg verzorgd de aanvullende zorg. Mocht het niet lukken, dan komen de stichting weer bij ons terug. Het CDA vindt dat er voldoende plaatsen beschikbaar moeten zijn voor deze groep, waar de levensverwachting korter dan drie maanden is en hun families.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.